เครื่องวินิจฉัยเชื้อจุลินทรีย์แบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค MALDI-TOF หรือ VITEK MS Prime

ขั้นตอนการวินิจฉัยเชื้อจุลินทรีย์นั้นเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการทดสอบทางจุลชีววิทยาเนื่องจากเป็นการยืนยันตัวตนของเชื้อว่ามีการปนเปื้อนอยู่ในตัวอย่างหรือผลิตภัณฑ์หรือไม่

Continue reading

การตรวจหาเชื้อ Legionella spp. ในตัวอย่างน้ำ

Legionella spp. เป็นเชื้อแบคทีเรียแกรมลบก่อโรคที่เป็นสาเหตุให้เกิดการติดเชื้อ Legionellosis ซึ่งทำให้เกิดอาการปอดบวมและเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาทันเวลา

Continue reading

เครื่องชั่งรุ่นใหม่ล่าสุด! จาก Sartorius Cubis® II Ultra-High-Resolution High-Capacity Micro Balance Resources

ปัจุจุบันเครื่องชั่งในห้องปฏิบัติการมีตัวเลือกที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ใช้งานเลือกสรรให้เหมาะสมกับการชั่งตัวอย่าง หรือสารเคมีในแต่ละห้องปฏิบัติการ

Continue reading

Rapid sterility test in the pharmaceutical industry for the sterility testing of filterable samples.

การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อทางจุลชีววิทยาเป็นเรื่อง ที่สำคัญมากโดยเฉพาะการทดสอบความปราศจากเชื้อ (Sterility test) ซึ่งมี 2 วิธี คือ Direct inoculation method และ Membrane filtration method

Continue reading

The complete solution for automated sterility testing

การทดสอบความปราศจากเชื้อ (Sterility test) เพื่อตรวจหาเชื้อปนเปื้อน (Contaminating organisms) ในชีววัตถุ หรือตัวอย่างที่ต้องการตรวจสอบคว...

Continue reading

เทคโนโลยีการจัดการของเหลว โดยการเชื่อมต่อแบบเทคนิค Aseptic

Aseptic Connection คือ ทำให้สาย 2 ท่อนเชื่อมต่อเข้าด้วยกันพร้อมกับรักษาทางผ่านของเหลวภายในท่อที่สะอาด และอยู่ในสภาวะปิด การทำงานนั้นสามารถทำในห้อง Cleanroom ได้เลยจำกัดว่าต้องอยู่ภายใต้ Biosafety Cabinet การใช้งานหลัก

Continue reading

ทำไมต้องหาซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอาหาร

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เป็นสารชนิดหนึ่งที่นิยมนำมาใช้เป็นสารฟอกขาว ซึ่งสารเคมีชนิดนี้จัดอยู่ในกลุ่มซัลไฟต์ มีการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เช่...

Continue reading