บริการหลังการขาย

บริการหลังการขาย

ฝ่ายบริการหลังการขาย มุ่งมั่นที่จะให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และมีคุณภาพในการบริการทุกด้านเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด

การบริการเป็นความสามารถหลักของเรา ด้วยพนักงานผู้เชี่ยวชาญการให้บริการหลังการขาย และพร้อมรถบริการทั่วประเทศ พวกเราพร้อมตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเสมอ พร้อมการบริการที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด    แผนกเครื่องมือวิทยาศาสตร์มีศูนย์บริการ และศูนย์กระจายสินค้าที่ทันสมัยขนาดใหญ่ ในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน จังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนี้เรายังจัดตั้งศูนย์บริการหลังการขายและจัดจำหน่ายประจำ ณ ตำแหน่งยุทธศาสตร์สำคัญในภูมิภาคต่างๆ อีก 3 แห่ง ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น และ สงขลา เพื่อให้ครอบคลุมทุกความต้องการ เเละรองรับการให้บริการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สัญญาบริการ

การทำสัญญาบริการ หรือ Service Contract คือ การซื้อแพ็กเกจบำรุงรักษาเครื่องมือเชิงป้องกันเพิ่มเติม อีกทั้งยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย จากปัญหาการซ่อมหนักในอนาคต

การบำรุงรักษา และการซ่อมแซม

เพื่อรักษาสภาพของเครื่องมือ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา ผู้ใช้งานเครื่องมือจะต้องไม่ได้รับอันตรายใดๆ ซึ่งเกิดจากการพังเสียหายของเครื่องมือ และอุปกรณ์ ทำให้ใช้งานได้อย่างมั่นใจที่สุด

สอบถามราคา / แจ้งซ่อม

ลูกค้าทุกท่านสามารถสอบถามราคางานซ่อม งานบริการ อะไหล่ต่างๆ ได้กับทีมงานของเราก่อนตัดสินใจ

อะไหล่ และอุปกรณ์

ทุกชิ้นส่วนล้วนมีความสำคัญต่อเครื่องมือ วิทยาศาสตร์ เพื่อให้ทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ ช่วยให้คุณสามารถใช้งานเครื่องมือวิทยาศาตร์ได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน ไม่ต้องหยุดรอซ่อมให้เสียโอกาสทางธุรกิจ

การอบรมและสอนการใช้งาน

สามารถใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้อย่างถูกต้องตั้งแต่พื้นฐาน ตลอดจนถึงขั้นสูงสุด เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานมากยิ่งขึ้น

บริการติดตั้งเครื่องมือ

ติดตั้งเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยผู้เชี่ยวชาญบริการหลังการขายพร้อมดำเนินการอย่างถูกวิธีตั้งแต่เริ่มต้น จนจบกระบวนการ

การอัพเกรดและการปรับปรุงใหม่

อัพเกรดซอฟต์แวร์ให้ทันสมัย เพื่อให้เครื่องมือวิทยาศาตร์ของท่านคงสภาพ พร้อมใช้งาน อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ประเมินความพึงพอใจ

ผู้แจ้งซ่อมสามารถประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่องานซ่อมในแต่ละครั้งได้  เพื่อนำไปรับปรุงและพัฒนางานบริการหลังการขาย