เทคโนโลยีการจัดการของเหลว โดยการเชื่อมต่อแบบเทคนิค Aseptic

Aseptic Connection คือ ทำให้สาย 2 ท่อนเชื่อมต่อเข้าด้วยกันพร้อมกับรักษาทางผ่านของเหลวภายในท่อที่สะอาด และอยู่ในสภาวะปิด การทำงานนั้นสามารถทำในห้อง Cleanroom ได้เลยจำกัดว่าต้องอยู่ภายใต้ Biosafety Cabinet การใช้งานหลัก

Continue reading

ปั๊มสุญญากาศที่ไม่เหมือนใคร

ปั๊มสุญญากาศแบบไดอะแฟรม (Diaphragm vacuum pump) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการดูดอากาศออกจากภาชนะหรือตัวอย่าง ซึ่งทางผู้ใช้งานสามารถควบคุมแรงดันสุญญากาศอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับความต้องการและลักษณะงานของผู้ใช้งานได้ โดยปั๊มชนิดนี้สามารถนำไปใช้งานร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ

Continue reading