23-04-2024 | คุณภาพน้ำมันที่ใช้ทอด ส่งผลกับคุณภาพอาหารอย่างไร

ลงทะเบียนได้แล้ว!! ดีเคเอสเอช และ CDR FoodLab ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “คุณภาพน้ำมันที่ใช้ทอด ส่งผลกับคุณภาพอาหารอย่างไร” ในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 – 11.30 น.

Continue reading

25-04-2024 | Special Class Mastersizer 3000

รับเพียง 15 ที่นั่ง เท่านั้น! กับการอบรม “Special Class Mastersizer 3000” วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 ถึง 17.00 น.

Continue reading