12-07-2024 | การสอบเทียบเครื่องวัดการดูดกลืนคลื่นแสง

งานสัมมนาการสอบเทียบเปิดให้ลงทะเบียนแล้ว! หัวข้อ “การสอบเทียบเครื่องวัดการดูดกลืนคลื่นแสง” ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.

Continue reading

27-06-2024 | การบดลดขนาดตัวอย่างภายใต้อุณหภูมิต่ำด้วยไนโตรเจนเหลว และน้ำแข็งแห้ง

เปิดลงทะเบียนแล้ว! สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “การบดลดขนาดตัวอย่างภายใต้อุณหภูมิต่ำด้วยไนโตรเจนเหลว และน้ำแข็งแห้ง” ในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 – 11.30 น.

Continue reading

09-07-2024 | DKSH and LUM Partnership Announcement

DKSH ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน “DKSH and LUM Partnership Announcement Launch Event:
ANALYTICAL INSTRUMENTS FOR STABILITY MEASURING of Cosmetic and Personal Care Products” ในวันที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง Fantorium อาคารแฟนทรี 3

Continue reading

12-06-2024 | Waters PFAS Workshop: All About PFAS

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนา หัวข้อ “Waters PFAS Workshop: All About PFAS” ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องเชียงใหม่ อาคารแฟนทรี 4 บริษัท ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี จำกัด

Continue reading

31-05-2024 | การรายงานผลการสอบเทียบ และการตีความหมายผลการสอบเทียบเครื่องชั่ง

ลงทะเบียนได้แล้ว! งานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “การรายงานผลการสอบเทียบและการตีความหมายผลการสอบเทียบเครื่องชั่ง” ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.

Continue reading

30-05-2024 | Mini Expo Instruments from DKSH at Chonburi

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน “Mini Expo Instruments from DKSH” ที่ จ.ชลบุรี ในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง

Continue reading