31-05-2024 | การรายงานผลการสอบเทียบ และการตีความหมายผลการสอบเทียบเครื่องชั่ง

ลงทะเบียนได้แล้ว! งานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “การรายงานผลการสอบเทียบและการตีความหมายผลการสอบเทียบเครื่องชั่ง” ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.

Continue reading

30-05-2024 | Mini Expo Instruments from DKSH at Chonburi

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน “Mini Expo Instruments from DKSH” ที่ จ.ชลบุรี ในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง

Continue reading

29-05-2024 | เครื่องไตเตรทแบบอัตโนมัติ (Automatic Titrator) และการประยุกต์ใช้

ลงทะเบียนได้แล้ว! งานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “เครื่องไตเตรทแบบอัตโนมัติ (Automatic Titrator) และการประยุกต์ใช้” ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 – 11.30 น.

Continue reading

20-05-2024 | Official Launch: Nanosight PRO

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนา หัวข้อ “Official Launch: Nanosight PRO” ในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 – 12.00 น.

Continue reading

21-05-2024 | Workshop of NanoSight Pro

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน Workshop หัวข้อ “Workshop of NanoSight Pro” โดยสามารถเลือกได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.00 – 17.00 น.

Continue reading